Lesekroken

Å kunne lese er i de aller fleste samfunn, en kilde til selvstendighet. Det setter oss i stand til å utføre mange av de oppgavene, som utgjør hverdagen og livet vårt. Men det å lese kan, for de som vil, åpne en helt ny verden. Bøker, blader og aviser gir oss kunnskap om den verden vi lever i og om menneskene vi deler den med. Ikke minst berikes fantasien og dermed sjelen. En egen lesekrok er en drøm for mange, der du kan forsvinne inn i bøkenes verden. Dog trenger du ikke alltid så mye plass, for tilgang på bøker og et sted å lese dem er ofte mer enn nok.

Å skape leselyst blant barn

Det er viktig å skape leselyst blant de minste av oss, nemlig barna. Ved å bli lest for, lese selv og snakke om bøkene, får barna opplæring i både språk og kultur.

Ung kvinne som leser en bok

Derfor er både kommuner og barnehager opptatt av å tilrettelegge for denne type aktivitet. En egen, hyggelig krok der barn og voksne kan trekke seg tilbake er gull verdt i denne sammenhengen. Gjennom kjente og kjære fortellinger, lærer barna om sin egen kultur og om andres. De får et rikere vokabular og en god muntlig fremstillingsevne. Historiene lærer barna ferdigheter som bokstaver og tall, men også andre praktiske ting, som viktigheten av å vaske hender og pusse tenner. Moralsk lærdom er det også massevis av, som det å være snille med hverandre. Lesekroker har en stor betydning for hvordan barna vil forholde seg til bøker, ikke bare nå men også senere. Gleden av å lese, sammen eller alene er en glede som må næres fra ung alder.

Lesekroken i en digital hverdag

I riktig gamle dager var lesning en ferdighet forbeholdt de få. Da var lesekroken, om vi kan kalle det det, et lokale dit man kom og ble lest for. I dag har vi beveget oss over i en digital hverdag, der flere barn har større kunnskaper om datamaskiner og nettbrett enn om bøker. Da er det viktig å ha redskap, slik at man kan møte barn og voksne der de er. Dette gjøres på mange måter, blant annet ved at en kan få bøker som lydbøker og e-bøker. Da kan man effektivt ta med seg lesekroken dit en måtte befinne seg. I stedet for å kun være en fysisk plass der man hygger seg med bøker, har lesekroken gått over til å bli noe du bringer med deg på en mobil enhet. En digital lesekrok kan møte flere utfordringer, blant annet den kulturelle. Bibliotekene rundt om i Norge kan gjøre bruk av en nettbasert tjeneste, der kjente norske eventyr er oversatt til kjente minoritetsspråk. En flott måte å innføre både kulturkunnskap og leselyst for store og små.