Jobbe som frilans tekstforfatter

Mange av oss går med en forfatterdrøm i magen. Hvor kult hadde det ikke vært å skrive og utgi en egen bok som du har planlagt, skrevet og publisert helt selv fra start til slutt? Noen er så heldige (og dyktige) at de får kontrakt hos et forlag og får gitt ut bøker via dem. Andre velger å gi ut bøker på eget forlag. Samtidig er det viktig å huske at kun de færreste får kontrakt med et forlag, og at det å gi ut bok på eget forlag ikke medfører noen sikkerhet med tanke på å gå i overskudd.

Forskjellige typer jobber som tekstforfatter

Derfor kan det å jobbe som tekstforfatter være et godt alternativ hvis man liker å skrive og ønsker å tjene penger på det. Da er det i bunn og grunn to alternativer; enten å bli ansatt som tekstforfatter eller å arbeide som frilans tekstforfatter. Det første alternativet krever gjerne at man har en utdannelse innen feltet, mens det å arbeide frilans er mulig for alle så lenge man kan vise gode skriftlige ferdigheter. I denne artikkelen ser vi nærmere på det å arbeide som frilans tekstforfatter.

Økonomi og regler

Hvis man skal arbeide frilans er det viktig å ha kontroll på gjeldende regelverk og det økonomiske aspektet ved dette. Når man arbeider frilans er man ikke ansatt i et firma, og hever derfor ikke lønn som de fleste andre. Det man i stedet gjør er å fakturere firmaet man tar oppdrag for. Mange velger å starte et enkeltmannsforetak for å gjøre dette. Da må man føre regnskap, passe på å betale skatt til riktig tid og kanskje betale merverdiavgift (moms).

Det andre alternativet er å bruke Frilans Finans for å fakturere kundene man arbeider for. Dette er en måte å fakturere kundene sine på og samtidig være sikker på at det økonomiske er i orden, uten at man står ansvarlig for et helt eget foretak. På den måten blir ansvaret og risikoen mindre på deg som enkeltperson, og det er heller ikke veldig dyrt.

Hvordan markedsføre seg selv som frilans tekstforfatter?

Det som kanskje er aller viktigst som frilanser er å markedsføre seg selv og de tjenestene man tilbyr. Uten markedsføring vil man heller ikke få noen oppdrag, noe som igjen betyr at man ikke får betalt. Å markedsføre seg selv som tekstforfatter kan for eksempel gjøres gjennom å lage sin egen nettside med informasjon om hva man tilbyr og gjerne litt info om porteføljen sin, altså hvem man har arbeidet for tidligere.

En annen måte å få oppdrag på er å aktivt ta kontakt med bedrifter og nettsider man kan tenke seg å skrive for. Da går det for eksempel an å tilby et gratisoppdrag eller et billigere førsteoppdrag for at kunden skal kunne bli kjent med det du leverer, og forhåpentligvis benytte seg av dine tjenester også ved en senere anledning.

Vi håper at du gjennom denne artikkelen har fått informasjon og inspirasjon til hvordan du kan følge (tekst)forfatterdrømmen gjennom å arbeide frilans.